+36 20 380 3081 - info@protekta.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM
ENERGIAHATÉKONYSÁG

A legtöbb gazdálkodó tevékenysége környezet használatot igényel, ill. környezeti kibocsátásokat eredményez. A tevékenység környezeti szempontú tervezése és működtetése csökkenteni tudja a cégek környezeti terhelését, de egyúttal költségeit is. Továbbá mind ezekkel összefüggésben jogszabályi kötelezettségnek is meg kell felelni.

Míg a munka- vagy a tűzvédelem kapcsán a szervezetek részéről egyértelmű a megfelelési kötelezettség, a környezetvédelmi vonatkozású feladatok azok kevésbé ismert volta miatt háttérbe szorulhatnak. Pedig ezen a területen is számos törvény szabályozza a működést, pl. a légszennyezés vagy a hulladékok szakszerű kezelése területén, amely alap és azt követően rendszeres felügyeletet és adatszolgáltatást ír elő. A szervezetek környezeti kapcsolatának megismerése és megértése segítséget nyújt egyfelől a felelős és jogkövető működéshez, de az észszerű és költségkímélő környezet gazdálkodásnak is alapja.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK:

- Környezetvédelmi tanácsadás

- Légszennyező pontforrások bejelentése

- Levegő bevallás elkészítése

- Hulladékbevallás elkészítése

- Hatósággal való kapcsolattartás, ügyintézés

- Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása